Συνέργειες

Μικρής κλίμακας επένδυση στο Αργυρόκαστρο. Επίδειξη παρεμβάσεων ΑΠΕ / Ενεργειακής Αποδοτικότητας στο Πολιτιστικό Κέντρο «Fato Berberi»

Το πολιτιστικό κέντρο Fato Berberi είναι ένα παλιό κτίριο σε κακή εσωτερική κατάσταση. Το κέλυφός του έχει ανεπαρκή θερμομόνωση και δημιουργεί στο κτίριο  μεγάλες ανάγκες θέρμανσης. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2, υπάρχουν ζημιές στους τοίχους λόγω της υγρασίας. Προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες θερμότητας και να βελτιωθεί η κατάσταση του κτιρίου, θα εφαρμοστεί εξωτερική θερμομόνωση στην οροφή και στους τοίχους.

Για μια πιο ολοκληρωμένη λύση, πρέπει να αλλαχτούν επίσης και τα κουφώματα καθώς είναι παλιά και έχουν χαμηλή θερμομόνωση. Έτσι, μετά την εφαρμογή μόνωσης θα τοποθετηθούν παράθυρα με διπλά τζάμια και κεντρική πόρτα με καλή μόνωση. Ένα τυπικό παράθυρο του κτιρίου φαίνεται στην εικόνα 3.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα φώτα και το ηλεκτρικό σύστημα του πολιτιστικού κέντρου είναι παλιά και καθόλου ενεργειακά αποδοτικά. Μια εύκολη και πολύ αποτελεσματική λύση για εξοικονόμηση ενέργειας είναι η αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού LED. Για να εγκατασταθεί οποιοδήποτε σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, το ηλεκτρολογικό σύστημα (καλωδίωση, κύριοι διακόπτες, ασφάλειες, βύσματα και ανιχνευτές καπνού) πρέπει επίσης να είναι καινούργιο ώστε να μπορεί να το υποστηρίξει.

Ένα ηλιακό θερμικό σύστημα θα εγκατασταθεί επίσης για να αντικαταστήσει τους παλιούς ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες που φαίνονται στην εικόνα 4. Οι ηλιακοί συλλέκτες στην οροφή θα θερμαίνουν το νερό ενός λέβητα μέσα στο κτίριο.

Το συνολικό κόστος όλων των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας είναι 340.000 €.

Συνολικά, η θερμομόνωση και τα παράθυρα με διπλά τζάμια θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Ως εκ τούτου, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου για θέρμανση. Η εγκατάσταση φωτισμού LED συν την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για ζεστό νερό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού.