Συνέργειες

Επιτυχής Επίσκεψη του Εταιρικού Σχήματος της Πράξης GOAL nZEBs στην Αλβανία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του κλιμακίου της Πράξης «Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs / GOAL - nZEBs» στην Αλβανία την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022. Στην επίσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από το εταιρικό σχήμα και συγκεκριμένα από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης (ΚΑΠΕ) καθώς και το Περιφερειακό Ταμείο ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και την Υπηρεσία Ενεργειακής Αποδοτικότητας (AEE) που είναι ο Αλβανός Δικαιούχος.

Σημειώνεται ότι η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο "Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA" Ελλάδα - Αλβανία 2014 – 2020.

Ο στόχος της επίσκεψης ήταν να συζητηθεί η εξέλιξη του πιλοτικού έργου στην Αλβανία και οι άλλες δράσεις της Πράξης GOAL nZEBs. Σε ότι αφορά το πιλοτικό, επισημαίνεται ότι οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο Πολιτιστικό Κέντρο Fato Berberi ξεκίνησαν αρχές του καλοκαιριού. Η μεγάλη πρόκληση του συγκεκριμένου πιλοτικού – επιδεικτικού έργου ήταν να υλοποιηθούν οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς να αλλοιωθεί η εξωτερική όψη του του κτιρίου καθώς αυτό αποτελεί ένα εμβληματικό κτίριο που βρίσκεται εντός της προστατευόμενης παλιάς πόλης του Αργυρόκαστρου. Για αυτόν τον λόγο επιλέχτηκε οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου να μονωθούν εσωτερικά ενώ τοποθετήθηκαν καινούργιά κουφώματα αλουμινίου με διπλά υαλοστάσια χαμηλής θερμοπερατότητας, εσωτερικά των αρχικών ξύλινων του κτιρίου. Στην παρούσα φάση διαπιστώθηκε ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση της εσωτερικής θερμομόνωσης, έχουν εγκατασταθεί όλα τα καινούργια κουφώματα ενώ έχουν συντηρηθεί τα παλαιά ώστε να αποκτήσουν την παλιά τους όψη, έχει αρχίσει η εγκατάσταση ψευδοροφών στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου με αναμονές για να τοποθετηθούν μετά τα φωτιστικά τεχνολογίας LED, έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση του ξύλινου σκελετού της στέγης και έχει τοποθετηθεί θερμομόνωση στο δώμα κάτω από αυτήν. Παράλληλα γίνονται εργασίες απομάκρυνσης της υγρασίας από τους εσωτερικούς τοίχους του κτιρίου ώστε μετά να ακολουθήσει επίχρισμα και βαφή. Στα πλαίσια της γενικότερης αναβάθμισης του κτιρίου γίνεται αντικατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού δικτύου, γίνεται εγκατάσταση δικτύου internet σε όλους τους χώρους, αλλάζουν οι υδραυλικές εγκαταστάσεις και τοποθετούνται αναμονές για την εγκατάσταση νέου συστήματος κεντρικής θέρμανσης. Τέλος προβλέπεται η εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών και μετά από συζητήσεις που έγιναν με τα στελέχη της ΑΕΕ και τον Ανάδοχο του έρχου, αναμένεται όλες οι εργασίες να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους.

Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες από την επίσκεψη.