Συνέργειες

Θεματικά Εργαστήρια για τα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης και την Δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Άρτα

O Δήμος Αρταίων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs, Ακρώνυμο:GOAL – nZEBs», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας: Interreg V–A Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020, διοργάνωσε με επιτυχία στην Άρτα την Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021, θεματικά εργαστήρια για την ενσωμάτωση σύγχρονων ενεργειακών τεχνολογιών σε κτιριακές υποδομές.

Τα εργαστήρια διεξήχθησαν από εξειδικευμένα στελέχη από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που είναι Εταίροι στην Πράξη μαζί με τον Δήμο Αρταιών και το επίσημο Agency για αυτά τα θέματα από το Υπουργείο Ενέργειας και Υποδομών της Αλβανίας.

Το πρώτο εργαστήριο απευθυνόταν στο ευρύ κοινό και αναλύθηκαν σε βάθος οι παρακάτω πιλοτικές δράσεις που πραγματοποιούνται στο Δήμο μας:

  • Καινοτόμα εγκατάσταση κλειστού κατακόρυφου συστήματος μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας.
  • Νέα κουφώματα με θερμοδιακοπή και ενεργειακούς υαλοπίνακες στο 1ο Γυμνάσιο/Λύκειο Άρτας.
  • Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας και μετρητής καυσίμου στο 1ο Γυμνάσιο/Λύκειο Άρτας.
  • Φ/Β ισχύος 4 kW στο Δώμα του Δημαρχείου Άρτας.
  • Σύστημα καταγραφής και προβολής ενεργειακών μεγεθών στο Δημαρχείο Άρτας.
  • Λαμπτήρες στο Δημαρχείο Άρτας με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED.

Το δεύτερο εργαστήριο απευθυνόταν στους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, και αφορούσε στις δυνατότητες δημιουργίας κτιριακών υποδομών σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (κτίρια nZEBs), και υλοποίησης δικτυώσεων και ενεργειακών κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο των ημερίδων παρουσιάστηκαν και οι λειτουργικότητες της διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου www.ourgoal.eu. Πρόκειται για μια καινοτόμο προσέγγιση που υποστηρίζει το διάλογο καθώς και την υποστήριξη αποφάσεων των φορέων του δημοσίου τομέα στη διασυνοριακή περιοχή για θέματα εφαρμογής των κτιρίων nzEBs, καθώς και ενεργειακών κοινοτήτων. Έχει αναπτυχθεί το module “Αναλύοντας» όπου αναλύονται στοιχεία που συλλέγονται από τις 3 περιοχές πιλότους (Άρτα, Αργυρόκαστρο, Δυτική Μακεδονία) αλλά και τις λοιπές περιοχές της διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδας Αλβανίας. Έχει επίσης αναπτυχθεί το module «Προσεγγίζοντας»  όπου

Προσεγγίζεται η φιλοσοφία και οι απαιτήσεις για κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEBs), στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών, ελληνικών αλλά και αλβανικών σύγχρονων πολιτικών, το Εταιρικό Σχήμα της Πράξης GOAL nZEBs έχει αξιοποιήσει την συλλογή και ανάλυση στοιχείων που πραγματοποιήθηκε. Έχει οριστικοποιηθεί  η παρουσίαση των 12 συνιστωσών  που επηρεάζουν την περαιτέρω ανάπτυξη των nZEBs σε κάθε γεωγραφικό σημείο της Διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδας - Αλβανίας.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρ. Τσιρογιάννης που αντάλλαξε απόψεις με τους συμμετέχοντες για την περαιτέρω δυνατότητα αξιοποίησης των τεχνολογιών ΑΠΕ-ΕΞΕ στην περιοχή. Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση και παρουσιάστηκαν σε βάθος οι δράσεις της Πράξης GOALnZEBs.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε και μέσω livestreaming για όσους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία, στο διαδικτυακό κανάλι του Δήμου ΑρταίωνARTAWebTV (https://www.youtube.com/artawebtv). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράσεις της Πράξης GOALnZEBsοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: https://ourgoal.eu/.