Σχετικά με Εμάς

Το Εταιρικό Σχήμα

Τέσσερεις σημαντικοί Εταίροι από Ελλάδα και Αλβανία συμμετέχουν στην Πράξη GOAL nZEBs ώστε να ενισχύσουν τις δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για κτιριακές υποδομές στην λογική των nZEBs και να ενισχύσουν τις δυνατότητες για ενεργειακές κοινότητες.

nZEBs Συνιστώσες

Η Πράξη GOAL nZEBs έχει αξιοποιήσει την ανάλυση των συλλεγόμενων στοιχείων από δημόσιους φορείς της διασυνοριακής περιοχής που πραγματοποιήθηκε μέσω της Πλατφόρμας («Αναλύοντας»).

Προσεγγίζοντας την φιλοσοφία και τις απαιτήσεις για κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEBs), στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών, συνοψίζει τις δώδεκα (12) κρίσιμες Συνιστώσες για τα nZEBs:
1. Δομή, 2. ΠΕΑ, 3. Μετρητές, 4. Νομοθεσία, 5. Χρηματοδότηση, 6. Καινοτομία, 7. Ενημέρωση, 8. ΕΠΕΥ, 9. Κοινότητες, 10. Συνεργασίες, 11. Δίκτυα, 12. Έρευνα.

Μάθε για κάθε μια από αυτές παρακάτω!

Τα Εργαλεία μας

Πως μπορούν να σας βοηθήσουν

Αναλύοντας

Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών μέσω μια πρωτότυπης πλατφόρμας διαλόγου.

Προσεγγίζοντας

Διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων για την υποστήριξη υλοποίησης επενδύσεων στην κατεύθυνση των nZEBs και για την ίδρυση και αποδοτική λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων

Κεφαλαιοποιώντας

Οριστικοποιείται το πλάνο Κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων της Πράξης GOAL nZEBs στο σύνολο της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας που θα περιλαμβάνει τον εντοπισμό stakeholders και τον καθορισμό δράσεων που θα επιτρέψει την αξιοποίησή των αποτελεσμάτων

Σχεδιάζοντας

Οργανώνεται ο σχεδιασμός έργων  ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, με βάση τις τυπολογίες κτιρίων στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας.

Εξειδικεύοντας

Εξειδικεύονται εργαλεία της Πράξης GOAL nZEBs σε μια από τις περιοχές του έργου (Περιφερειακή Ενότητας της Άρτας) στην οποία εξετάζονται και ωριμάζουν δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κυριών τύπων κτιρίων της.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Περιμένουμε την συνεργασία σας

kpatli@cres.gr

19ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής