Συνέργειες

Πρόγραμμα ενεργειακών κοινοτήτων στις περιοχές απολιγνιτοποιήσης ετοιμάζει το Πράσινο Ταμείο